Архив за етикет: агарянско иго

За Левски – трезво и с разум

Из доклад на доц. д-р Пламен Митев, произнесен на Четвъртата национална правно-историческа научна сесия, София, 22 октомври 2010 г. 

Continue reading