RISE – Повишаване на вътрешните ресурси за справяне с училищния тормоз

Европейският проект « RISE » (Повишаване на вътрешните ресурси за справяне с училищния тормоз) се финансира по програма „Права, равенство и гражданство” на Европейски съюз 2014-2020

LOGO-RISEПроектът „RISE – Повишаване на вътрешните ресурси за справяне с училищния тормоз”, който се изпълнява от фондация „Асоциация Анимус“, цели да редуцира феномена училищен тормоз в училищни общежития, като разработи една иновативна програма за интервенция, която да отговаря на потребностите на младото поколение и да е концентрирана върху повишаване на вътрешните ресурси на тийнейджърите.

Последното ще се случи като се създаде среда на доверие и взаимно уважение, в която младежите да се чувстват защитите и да могат да изразяват свободно своите мисли, а също така и да споделят емоциите, които изпитват. В рамките на проекта тийнейджърите ще създадат стратегии за справяне , които да им върнат усещането за значимост, която училищният тормоз отнема.