За Левски – трезво и с разум

Из доклад на доц. д-р Пламен Митев, произнесен на Четвъртата национална правно-историческа научна сесия, София, 22 октомври 2010 г. 

Първият проблем, пред който често се изправях при дългогодишните ми проучвания из областта на политическото ни Възраждане, се отнася до това кои са основните фактори в живота на Левски, които го превърнаха в ръководител и идеолог на българската национална революция. Няма да скрия, че първоначалният ми интерес към този проблем се породи не толкова, за да си изясня основните етапи в идейното формиране и израстване на Апостола, а за да си отговоря на други не по-маловажни въпроси като какви качества притежаваше сина на Иван и Гина Кунчеви, че в съзнанието на поколения българи той заслужи правото да заема и продължава да заема най-високото и най-почетното място в националния ни пантеон? Откъде получи той своето вдъхновение и как съумя да спечели доверието на цял един народ?

Къде и как успя да изучи тайните на голямата политика, за да изработи гениалните си и радикални планове за отхвърляне на чуждото агарянско иго и защо толкова години след гибелта му не се намери равен нему в новата и най-новата ни история? Въпросите наистина са трудни, защото за да си отговорим на тях, трябва не само добре да познаваме пътя и заслугите на Левски, но и да съумеем да осмислим неговите идеи и послания, при това без излишни сантименталности и позьорство, а трезво и с разум, поучени от неговата, но и от собствената си съдба на народ, който вече 132 години се люшка от съкровената мечта на Дякона за независима, целокупна и силна България, през разните авторитарни и тоталитарни експерименти до днешното ни дередже на бедна и некадърно управлявана страна, страна на абсурдите, на мутрите и на корумпираните политици, на безхаберниците, послушковците и мърморковците. Прочее, тъкмо тази неотрадна констатация ни подсказва и най-верния отговор защо Васил Левски ни е толкова нужен днес, защо в негово лице виждаме моралния коректив, защо в крайна сметка той единствен ни обединява – независимо от различията ни, независимо от крамолите и ежбите ни.

 

Очаквайте интервю с доц. Митев – ексклузивно в СОМ!

9 мнения за “За Левски – трезво и с разум

Коментарите са затворени.