Научи се да разследваш

текст и снимка: ЖАСМИНА ГЕВЕЗИЕВАКонституцията е върховният закон на една страна. Чл. 41, ал. 1 от действащата Конституция на Република България гарантира, че „всеки има право да търси, получава и разпространява информация”. При последното, обаче, един журналист трябва много да внимава, защото журналистиката, особено разследващата, винаги засяга нечий интерес. Затова доказателствата, изложени в публикациите, трябва да издържат в съда. За тях журналистът носи лична отговорност. Това е една от причините разследванията в медиите да са толкова рядка стока.

Методите и позволеното/непозволеното при тези публикации, съгласно решенията на съда, са разкрити и обяснени подробно в новия „Наръчник на разследващия журналист”. Практическото помагало е съставено от пет души. Трима от от тях са действащи журналисти с куп национални и международни награди – Крум Благов, Румяна Емануилиду и Христо Христов. Другите двама са доц. Тотка Монова, декан на ФЖМК до миналата година и Александър Кашъмов, който ръководи правния екип на фондация „Програма Достъп до Информация” (ПДИ).

Наръчникът е разделен на две части. Първата показва методите, с които се правят журналистически разследвания, като на всеки метод е посветена отделна глава. Доц. Монова пише за значимостта на интерпретативната журналистика като единствен „реален коректив на властта и управлението в едно – по определеноето на Скот Лаш – „дезинформирано информационно общество”. Втората част е посветена на добрата българска практика, илюстрирана чрез 12 разследвания, публикувани от началото на този век. Причината за това времево ограничение е, че арсеналът преди този период е бил много по-беден – нямало е публични регистри (в момента са около 4000), Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и достъпен Интернет.

Христоматийната част илюстрира всеки един от методите за търсене на информация. Тя е подбрана от 134 разследвания с общ обем от 1500 страници. Те са изпратени от 109 регионални и национални медии, и всички неправителствени организации, които правят конкурси с раздел „разследваща журналистика”. Молбата е била да бъдат изпратени най-качествените публикации. „Повечето бяха репортажи на проверки, извършени от други контролни органи. Тоест това не е самостоялно усилие на журналиста. Но ние добросъвестно разгледахме всичко, защото беше редно да дадем оценка на направеното. Разследващият журналист проверява своите източници, репортерът просто ги цитира”, каза Крум Благов при представянето на книгата. Това е и съществената разлика между разследващата и отразяващата журналистика.

От получените 134 публикации някои отпадат автоматично, тъй като са дело на самите автори. Така остават 105 материала, прочетени и оценени от всеки от съставителите, независимо един от друг. Оценката се формира от пет критерия, всеки един от които може да носи между 1 и 5 точки. Това са обществена значимост на темата, източници и разкрити факти, преодоляно препятствия и степен на риск, обективност и спазване на професионалните и етични стандарти, и последици. Най-високата възможна оценка е 125, а най-ниската – 25. Материалите, получили над 75 точки са 30. Те са най-качествените. От тях са включени тези, чиито автори са дали писмено съгласие да бъдат препечатани разледванията им, така че това не е класация, а 12 добри примера, както подчертаха съставителите.

Този наръчник е „своеобразен малък модел на учене чрез правене”, както каза и Крум Благов. Той няма да се продава, а ще се раздава. Отпечатани са 900 екземпляра, които ще бъдат раздавани по списък на неправителствени организации, редакции (118 печатни/онлайн и 110 електронни), библиотеки и университети. По мое мнение това е задължително четиво за всеки журналист и много полезно за всеки гражданин. Най-малкото за да можем да проверим дали туроператорът ни е легален, защото в противен случай може да се окажем зарязани в някоя част на света, което е честа практика през последните години. Така че тичайте към близката библиотека, от тези 256 страници има какво да научите!

2 мнения за “Научи се да разследваш

Коментарите са затворени.