Насилието над жени – глобална пандемия, която може да бъде предотвратена

Global pandemy

За 16-а поредна година ООН и различни НПО отбелязват Международния ден за елиминиране на насилието над жените, като този път се фокусират върху възможностите за превенция – текст: КАЛИНА ИВАНОВА*  /  снимка: earthspacecircle.blogspot.comДжендър насилието е нарушаване на човешките права и неговият корен лежи в половата дискриминация и неравенството между мъжете и жените. Статистиката рядко дава пълна картина за реалните му измерения, но насилието срещу жени е фактор и за справянето с бедността, болести като ХИВ/СПИН, постигането на мир и сигурност в световен мащаб. Днес то е глобална пандемия, която все пак може да бъде парирана с превантивни стратегии, които да променят социалните норми, стереотипи и поведения.

Всяка трета жена по света е била обект на насилие

25 ноември е денят, в който трите сестри Мирабал – символ на феминистката съпротива в Доминиканската република, умират по заповед на Рафаел Трухильо, след като години наред организират политически активизъм срещу неговия диктаторски режим. В тяхна чест на този ден ООН и различни НПО вече 16 години подред отбелязват Международния ден за елиминиране на насилието над жените. Този път фокусът е върху възможностите за превенция.

Според глобалните статистически данни една от всеки три жени е преживяла физическо или сексуално насилие, най-често от свой партньор, а 7%, рано или късно, ще бъдат нападнати от човек, който не им е близък. Всеки ден милиони жени и момичета по света стават жертви на насилие, което нарушава тяхните основни човешки права. Различните му форми преминават от физическо, сексуално, психическо и домашно насилие, до женско обрязване, принудителен брак на малолетни момичета, трафик на жени и убийства на честта.

Жените в България не са изцяло запознати с правата си
и не говорят открито за проблема

България е между страните членки на ЕС, които не са ратифицирали Конвенцията за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие на Съвета на Европа (известна накратко като Истанбулска конвенция), а обществен дебат по темата липсва.

Последните проучвания на Агенцията на ЕС за основните права (FRA) за държавата ни сочат, че близо 1 милион от общо 3,78 млн. българки са пострадали от домашно насилие. Според НПО всяка четвърта жена в страната ни е жертва на домашно насилие. 33% са преживели физическо или сексуално насилие след навършване на 15 години, а пет на сто са били изнасилени. Твърди се, че 67% от жените преживяват психическо насилие всеки ден.

Изследване на Алфа Рисърч сочи, че жертвите на сексуално насилие премълчават случилото се в 76% от случаите, защото познават своя насилник. Заключително в последното проучване на FRA се твърди, че жените в България като цяло не са особено запознати с правата си и институциите, към които могат да се обърнат, нито са склонни да говорят за този проблем открито.

Законът за защита срещу домашното насилие у нас е неефективен

Неизпълнението на заповед за защита срещу домашното насилие се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева, но самото деяние все още не е криминализирано. Този пропуск придава на закона повече граждански, отколкото наказателен статут.

От друга страна „естествените“ социални нагласи в общество, което все още е значително патриархално, водят и до доброволното приемане на ролята на жертва от страна на жената. Съчетани със срама и страха от нови посегателства и ненадеждни институции, тези обстоятелства видимо затрудняват ефективното справяне с домашното насилие, тъй като често жертвите не подават оплаквания.

Инициативата на ООН ще продължи до 10 декември – Международният ден на правата на човека, и цели да въвлече правителствата, международните организации и НПО в планирането на дейности, които да повишат обществената осъзнатост спрямо проблемите, свързани с джендър насилието.

 *Калина Иванова е бакалавър по журналистика и понастоящем прави магистратура по Социални изследвания на пола в СУ “Св. Климент Охридски”. Нейният материал е част от рубриката, посветена на кампанията срещу домашното насилие и насилието над жени, инициирана от Български фонд за жените, с подкрепата на Център за развитие на медиите и dnevnik.bg.