Където изкуството среща бизнеса

Текст: Александър Кълбов и Александър Шишков
Снимки: Александър Кълбов

Култура и бизнес. Две на пръв поглед напълно несъвместими понятия, биха казали някои от вас. Оказа се обаче, че истината съвсем не е такава. Разбрахме го не само ние, но и всички присъствали на състоялата се на 12 октомври (петък) в betahouse кръгла маса на тема „Култура и предприемачество – добри примера от София” под крилото на Фондация за градски проекти и изследвания (ФГПИ), в партньорство с Асоциация за развитие на София, със Сдружение за младежка култура и съвременни изкуства „Радар” и Столична община.

Целите на събитието бяха да се представят множество добри примери от пресечната точка между културата и бизнеса, от различни сфери на изкуствата и творческите индустрии; да се привлече интереса на общинските съветници и администрацията на Столична община към огромния потенциал на творческото предприемачетство в София (в културно, социално и икономическо отношение); и не на последно място, да се създаде пространство за споделяне на опита и идеите на творчески предприемачи от различни сфери – от наследство и дизайн, през музика и сценични изкуства, до реклама и видео игри. Една уникална по рода си инициатива, която не бе лишена от значително присъствие от страна на столичните медии, културни организации, административни поделения и много млади хора, дошли да подкрепят идеята.

Малко след указания час, събитието навлезе в своето начало. Изказаха се благодарности към betahaus Sofia, Националния фонд „Култура“ и програма „Европа“ от Юрий Вълковски – представител на ФГПИ. Той информира аудиторията за целите и историята на създадената преди три години организация и завъртя фокуса на внимание около факта, че 7,5% от добавената ни икономика са от творческата индустрия, подчертавайки значимостта на събитието за икономическото и културното развитие на столицата по пътя й като кандидат за европейска столица на културата през 2019 г.

Думата бе дадена на Нели Стоева (ФГПИ), която представи пред аудиторията презентация върху твореското предприемачество – особен вид практики в сферата на изкуствата и културното наследство, насочени към едновременното създаване на кутлурна, пазарна и социална стойност. На присъстващите бе обяснено как те оказват съществено въздействие върху вкусовете на младото поколение, какви са трудностите и проблемите при осъществяването им и как може да се оперира ефективно за намаляването им.

Участие в последвалото излагане на конкретни примери от столицата взеха млади хора от различни сфери на творческите индустрии. Представители на Rockacoca, Electric Force, Sprite Graffiti Fest, Time Аrt, Практрик, Game Craft, Derida Dance Center, + това и Shop By Many изложиха готовите си творчески продукти и запознаха гостите с протичането на цялостния процес около създаването и управляването на бизнес, насочен към културното предприемачество. Техните творчески продукти биха се котирали добре не само на българския културен пазар, а и на международния такъв.

Специален гост на събитието бе Лео ван Лоон – създател на един от най-успешните творчески инкубатори в Европа Creative Factory Rotterdam. Ван Лоон също така е и съ-основател на Европейската мрежа за творчески бизнес, обединяваща в себеси множество компании и предприятия. Гости на неговата лекция, изясняваща мисията на ECB Network, следващата стъпка в нейната програма (интернационално разпространение) и главните й идеи, бяха Светлана Ломева, директор на Асоциация за развитие на София, Ирина Йорданова, председател на Постоянната комисия по европейските въпроси и връзки с гражданското общество, и заместник кметът по направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“ Тодор Чобанов. Макар към края на събитието да имаше опасност възникналата дискусия да прерастне в нападки към г-н Чобанов, насочени чрез множество въпроси към Столична община, г-н Вълковски успя да въдвори ред, като върна фокуса на внимание към най-важното, а именно – идеи за бъдещо израстване на идеята, осигуряване на достъп до културни и креативни компании в Европа, с които да се обменя опит, и подобряване на условията за развитие на творческо предприемачество у нас.

Г-н Чобанов сподели още, че в близките дни очаква посещение на кмета на Ротердам, по време на което ще бъдят обсъдени планове по гореспоменатата културна тема, както и предложения за основаването на креативна работилница в София.

Очаква се и книга по темата, която ще излезе със съдействието на издателство „Точица“.

2 мнения за “Където изкуството среща бизнеса

Коментарите са затворени.