Конференция „Институциите срещу насилието над жени“

На 24 март от 11.00 ч. в Дома на Европа (ул. „Г.Раковски“ 124) ще се проведе конференция „Институциите срещу насилието над жени“. Специално участие в конференцията ще вземат евродепутатите Мария Габриел (ЕНП) и Илияна Йотова (С&Д), както и представители на българските институции, неправителствени организации и специалисти, работещи в тази сфера. Те ще обсъдят теми свързани с:

  • Истанбулската конвенция, позната още като  Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие,
  • Положението на жените бежанци и жените, търсещи убежище в Европейския съюз,
  • Ролята на българските институции при такъв проблем,
  • Различните измерения на насилието над жените в България.

Организатори на събитието са Информационното бюро на Европейския парламент, с подкрепата на Българския Червен кръст, Българския фонд за жените, Съвета на жените бежанка в България, Български хелзински комитет и фондация „Билитис“.

Инициативата си поставя за цел да повдигне темата за насилието над жените като повиши чувствителността и информираността на обществото към този сериозен проблем и ангажира по-силно отговорните институции, защото според статистика в Бъллгария всяка четвърта жена е жертва на домашно насилие, а всеки трети човек е ставал свидетел или познава някой, пострадал от насилие в дома си. Жертвите  често не търсят помощ от самото начало, а вярват, че нещата ще се променят. За съжаление това често не се случва.

starmedia.com

Снимка: starmedia.com

*Мария Христова е бакалавър по „Медии и журналистика“ в УНСС. Публикацията се осъществява по проект „Развитие и устойчивост на създадения джендър екип към СОМ – Студентската онлайн медиа“, финансиран от Български фонд за жените, осъществяван от Център за развитие на медиите в партньорство с Offnews.bg.