Как се трансформира реализирането на жените днес


Текст: Гергана Иванова

www.businessnewsdaily.com

Сниммка: Businessnewsdaily.com

Жени са били министър-председатели и президенти, космонавти и генерали, но като че ли най-първо и най-добре се изявяват те в дейността на политическите партии. Може би именно поради това днес партии и обществени организации от всякакъв вид, които най-често притежават присъщата им тенденция за самосъхранение и продължаване на организационната си култура, се вглеждат сериозно в женската си членска маса при подбора на кадрите. Разбира се, не е никак лесно да си жена и да си в политиката. Борбите за власт и игрите на властта, независимо дали се разиграват за постигане на политически каузи или лично благосъстояние, са твърде неприятна картина и могат да се окажат и груби, и нечестни. Мъжете са по-склонни да се доверят на принципа „щом си в глутницата, ще виеш като вълк“, но за жените причината да участват в политическите битки най-често са идеализмът и политическите им убеждения. И тогава те могат да внесат в организацията, на която са член, положителен баланс и трайна тенденция за коректни и добронамерени взаимоотношения със своите съпартийци. Вероятно това виждане за ролята и мястото на жената в политическата игра кара 56 % от българите при равни други условия да предпочетат да дадат доверието си за жена кандидат за президент, 73 % процента – за жена кандидат за народен представител. Но не само политическата арена е място за изява на жената от новото време. До деветдесетте години у нас, а на Запад малко по-рано, жените са работели главно в индустрията и селското стопанство. През последните десетилетия процентът на заетост на жените в услугите се е увеличил в пъти почти повсеместно по света. Естеството на работа в тези сфери позволява на жената да използва нетрадиционни форми на работа като удължен работен ден, разпокъсано работно време, заетост на няколко работни места и т.н. За жената работата е както източник на доходи, на икономическа независимост, така и възможност за себеизява, за утвърждаване и в обществения, и в личния живот. Проблемът тук е само един – заплащането. Продължителността на работа почти без изключение – на Запад или на Изток – се покачва, без това да намира адекватно отражение върху размера на възнаграждението. И още – битуващото, поне на Изток, мнение, че жените са добри изпълнители, но не и добри ръководители. Нещо, което е доста далече от обективната истина. Дълъг е списъкът с имена на дами, които са били или са начело на огромни държавни, производствени, културни, военни, научни и други организации. Имена на жени, направили успешна кариера. Наистина Мерилин Монро навремето е казала: „Кариерата е чудесно нещо, но тя не може да стопли никого в студена нощ!“ Макар че и тя, ако се вярва на биографите й, е била агресивно настроена да прави блестящата си кариера. На разпространената социална легенда, че рано или късно всяка жена трябва да избира – или кариера, или личен живот все повече започва да не се вярва. Практиката доказва, че едното не пречи на другото. Нещо повече – видни психолози твърдят, че жената-майка е по-добра работничка от жената-самотничка, втурнала се във вихрите на гонене на кариеристични успехи. Навярно причината е, че майчинството, домът, семейството възпитават едно по-високо ниво на отговорност у жената, която тя пренася и в службата. Всяка жена е отделна личност, която, притежавайки свой интелектуален и образователен ценз и работейки в определена сфера, живеейки организиран според нейните предпочитания живот, постига по различен начин успеха. За мнозина най-важните тайни за успеха на успялата жена са усещането за удоволствие от работата; умението да държи здраво юздите на живота в ръцете си; използването на многовариантност при вземане а решения; мобилност; известна недоверчивост към суперлативите в оценките на околните – все едно дали е за някаква работа или за някого; изпитване на желание да надникне сама в нещата; способност за предвиждане – накъде води пътят, който е поела; далновидност при оценка на ситуация и развой на събитията; чувство за хумор; чаровност, която един мъж, например, не може да притежава; кураж за приемане на предизвикателствата, нещо, с което я е надарила природата; оптимизъм, така характерен за женската същност. Много работодатели биха желали да имат точно такава дама в офиса си. И тогава тя просто е обречена на успех. За успехите и завладяването на все повече мъжки области от жената от решаващо значение, е нейното образование. Някъде в полузабравеното минало са разбиранията, че на жената не й трябва образование, щом е призвана да бъде майка и домакиня. Днес жената дори е по-образована във високите технологии от мъжете. Според едно интересно проучване предимствата на дамите, освен че умеят да управляват с нежна ръка, се състоят и в това, че жените, за разлика от мъжете, са склонни да вярват повече на служителите, които изпълняват задълженията си отдалечено, извън офиса. А трудовите психолози са доказали, че именно умението да се гласува доверие на отдалечения персонал е най-важното умение на всеки ръководител. То е по-важно дори и от това да комуникира и организира. И заключението е, че жените ще играят все по-важна роля в бизнеса. Техният социален и емоционален подход на управление ще бъде естественият противовес на нашествието на технологията в бизнеса. Това е. Млада, устремена по стълбицата на живота, професионалистка. Като че ли в това основно се състои рецептата за успеха – образоваността и решимостта той да бъде постигнат. Решимост, която се нарича труд.

* Гергана Иванова, е студентка по „Журналистика“ в Бургаски свободен университет. Публикацията се осъществява по проект „Развитие и устойчивост на създадения джендър екип към СОМ – Студентската онлайн медиа“, финансиран от Български фонд за жените, осъществяван от Център за развитие на медиите в партньорство с Offnews.bg.