Как глобализацията променя рекламата

текст: АЛЕКСАНДЪР ШИШКОВ / снимка: owni.eu

Националният семинар на тема „Управление на интелектуалната собственост в рекламната индустрия”, който се проведе на 29 и 30 октомври в Голяма конферентна зала на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), имаше за цел да напомни как термини като интелектуална собственост, творчески индустрии, рекламен пазар променят значението си заедно с промяната на света.

Глобализацията провокира нова светлина в мисленето и осъзнаването на голямата роля, която има потребителят с голямо П. Тъй като потребностите оправдават покупката, то потребяващият ги упражнява контрол върху действията си. Особено когато става въпрос за авторски права. Социалните мрежи и сайтове правят възможна, лесна и достъпна комуникацията от почти всяка точка на земята. Информационната независимост на интернет-потребителя го освобождава от корпоративните интереси и прави избора му на творчески продукт съзнателен и подтикван от собствените му желания. Свободата от забрани в това кибер-пространство предефинира значението на интелектуалната собственост и начина, по който тя се разглежда. Потребителят разбира ролята и функциите си в този нов свят и отваря очите си за властта, която му е дадена.

Рекламната индустрия също променя начина, по който участва в комуникационния канал между потребител и продукт. Рекламата обновява не само образа, но и начина, по който въздейства. По-голямата информираност предполага и повече знание, което прави публиката по-интелигентна – рекламата трябва да отчита тази тенденция и да се обръща към потребителите с уважение и смирение. Наложително е и да се използват нови и интелигентни техники за привличане и задържане на вниманието, като се акцентира не само върху рекламирания продукт, но и на начина на поднасяне на информацията. Рекламната индустрия започва да разбира мястото си на информационния пазар и да работи повече за интереса на този, към когото е насочена, а не само този, от когото произлиза.

В новия глобален свят ясно е очертана доминиращата функция на потребителите и обслужващата роля на рекламната индустрия. Остава всеки от нас да осъзнае функцията и мястото си в информационната верига.

2 мнения за “Как глобализацията променя рекламата

Коментарите са затворени.